אין מכירה ליחידים\לקוחות פרטים
ראשי    /    תקנון
תקנון
   

 

לקוח נכבד שלום,

 

בכניסה לאתר הנך מתבקש לקבל על עצמך את התנאים וההוראות המפורטים מטה,

מובהר בזאת,כי עצם השימוש באתר זה,יחשב כהסכמה לכל התנאים וההוראות הכלולים במסמך זה.

חברת דני רן עושה כמיטב יכולתה להבטיח את הדיוק והשלמות של כל הנתונים והמידע המופיעים באתר זה.עם זאת,למרות המאמץ המושקע באתר עשויים להימצא באתר,בתום לב,אי דיוקים או שגיאות וחברת דני רן לא תישא בכל אחריות בגינם או בקשר עימם.

 

המשתמש באתר מסכים במפורש כי השימוש באתר ו/או ההסתמכות על המידע הכלול בו הינם על אחריותו בלבד.

 

נדגיש בזאת כי,האחריות הבלעדית למוצרים המיועדים לרכישה באמצעות האתר,חלה על היצרנים.

בכל מקרה מובהר בזאת,כי חברת דני רן ,לא תהיה אחראית לכל הוצאה,הפסד או נזק ישיר או עקיף הנובע עקב שימוש של המשתמש באתר,לרבות כתוצאה מתקלות או הפסקת פעילות האתר.

 

כל הזכויות לרבות זכויות יוצרים והקניין הרוחני באתר,לרבות עיצובו,התוכנה,הישומים,קוד המחשב,הקבצים,התמונות,העיצובים,הטקסטים,המפרטים,וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו(תכולת האתר),הינם בבעלותה הבלעדית של חברת דני רן ולא יעשה בהם כל שימוש אלא באישור דני רן בלבד.

 

השימוש באתר ייעשה לצורך הזמנת מוצרים בלבד.

אין להעתיק,לשכפל,להפיץ,להציג,לפרסם,לשדר,לעדכן,למכור ,להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש בכל צורה או דרך שהיא ,בתכולת האתר ו/או בפריטי המידע,התוכנה,המוצרים שמקורם באתר.

כולם או חלקם,אלא בכפוף לתנאי השימוש או אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי חברת דני רן.

אין לעשות באתר ואו בתכולת האתר שימוש לכל מטרה בלתי חוקית.

 

חברת דני רן לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר,עקיף,מיוחד או תוצאתי,לרבות,בגין אובדן רווחים,הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בשימוש באתר ,ואו בהעתקה או בהצגה של האתר,בגין עיכוב בשימוש ואו אי יכולת שימוש באתר ואו במוצרים שנרכשו באמצעותו,ואו הנובעים בכל דרך אחרת מהשימוש באתר.

 

חברת דני רן אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם,לא יופרעו או יופסקו,יתקיימו ללא טעויות,ויהיו חסינים מפני נזקים,קלקולים,תקלות או כשלים בחומרה,או בתוכנה של חברת דני רן והיא לא תישא בכל אחריות במקרה של שיבושים או בעיות כאמור.

 

בכל מקרה שחברת דני רן לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה כלפי הלקוח ואו בהספקת המוצרים ואו בכל מקרה של שיבושים אחרים כגון בעיות מלאי,חוסר במוצרים ,בעיות אספקה ,או בעיות מחמת כוח עליון הנובעים מגורמים או אירועים שאינם בשליטתה של חברת דני רן ,אזי,למעט הזכות לביטול הרכישה,תוך זיכוי חשבון הלקוח בסכום החיוב(במידה וחויב),לא תישא חברת דני רן בכל אחריות כלפי המשתמש.

 

המידע הנמסר על ידך באתר נועד לשימוש בלעדי של החברה ולצורך השימוש באתר.

חברת דני רן תעשה כמיטב יכולתה ,באמצעים העומדים לרשותה,כדי לשמור על פרטיות המידע שנמסר על ידך,אך עם זאת,אין בידיה לשלול שיבושים באופן מוחלט והיא לא תישא בכל אחריות עקב פגיעות,תקלות ואו שיבושים שיגרמו כאמור.

 

חברת דני רן תהיה רשאית לפנות אלייך בדואר אלקטרוני,בכתב או בעל פה,בכל מידע בדבר מבצעים שיתפרסמו באתר מעת לעת.

באם אינך מעוניין בכך,אנא ציין זאת בפרסום הראשון שיישלח אלייך.

 

חברת דני רן שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש באתר ככל שיידרש לפי שיקול דעתה הבלעדי .

חברת דני רן שומרת על זכותה להפסיק בכל עת את פעילות האתר והשימוש בו,על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

 

חברת דני רן תהיה רשאית לשנות את האתר,מבנהו,מראהו,תכניו,היקף השירותים הניתנים בו וכיוצב' ,לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.לא תהיה למשתמש כל טענה,תביעה ואו דרישה כלפי דני רן בגין ביצוע השינויים כאמור.

 

אנו מאחלים לכם הנאה ונוחות בשימוש באתר.

                                                                              

                                                                                      בברכה,

                                                                                      חברת דני רן אספקה מכל הלב בע"מ

 

חברת דני-רן אספקה מכל הלב בע“מ נוסדה בשנת 1989, החברה מתמחה במתן שירות איכותי והינה בין החברות הגדולות והמובילות בתחום הציוד והריהוט המשרדי לעסקים. דנירן דואגים לעסק שלך באופן מקיף הכל למשרד מקום אחד מעבר לציוד המשרדי הבסיסי נותנים פתרון בתחום הכיבוד למשרד חד פעמי ניקיון וטואלטיקה,טונרים וראשי דיו,מדפסות פקסים חותמות,מיכון משרדי מוצרי חשמל כסאות מחשב כסאות מנהל וריהוט כללי החברה רכשה ניסיון רב במהלך הפעילות השוטפת הן מבחינת השירות והן מבחינת איכות המוצרים.

Powered by Logate Technologies
כל הזכויות שמורות @ לוגייט טכנולוגיות